Vif super diesel aditiv zimní 10lt, zimní aditivum do nafty

bez DPH: 2 472 Kč

s DPH: 2 990 Kč

  • Výrobce: Vif
  • Katalogové číslo: 5926
  • Hmotnost: 10,1 kg

Vif super diesel aditiv zimní - aditiv do nafty
Zimní multifunkční aditivum - přísada do motorové nafty s protikorozním účinkem, která udržuje čistotu vstřikovacích trysek. Udržuje nízkou spotřebu paliva a zlepšuje provozní pohotovost vozidla v zimním období.

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

Vif super diesel aditivum zimní - aditivum do nafty
- Zimní multifunkční aditivum - přísada do motorové nafty s protikorozním účinkem, která udržuje čistotu vstřikovacích trysek.

- Dokonale chrání palivové čerpadlo před poškozením, udržuje čistotu vstřikovacích trysek.

- Prodlužuje životnost palivového systému.

- Udržuje nízkou spotřebu paliva a zlepšuje provozní pohotovost vozidla v zimním období.

- Obsahuje tzv. depresant, který snižuje bod tuhnutí a filtrovatelnost nafty při nízkých teplotách až o 5°C.

- Zabraňuje shlukovatelnosti a vylučování parafínu a tím ucpávání palivového filtru.

- Protipěnivostní funkce přísady potlačuje pěnění paliva v celém palivovém systému.


Doporučené dávkování a návod použití:

- Přípravek se dávkuje v poměru 1:1000 do nádrže automobilu před tankováním.

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ
H-věty:
H302, Zdraví škodlivý při požití.
H304, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312, Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H332, Zdraví škodlivý při vdechování.
H336, Může způsobit ospalost nebo závratě.
H351, Podezření na vyvolání rakoviny.
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.