Turtle Wax - Barevný vosk s tužkou - Tmavě zelená 500ml

bez DPH: 248 Kč

s DPH: 299 Kč

  • Výrobce: Turtle wax
  • Katalogové číslo: TW-3361

Color Magic Plus tmavě zelený - Turtle Wax
Barevný vosk s korekční tužkou ChipStick. Překryjí i hluboké škrábance a navíc dodá laku intenzivní a dlouhotrvající ochranu.

Color Magic Plus tmavě zelený - Turtle Wax
Barevný vosk s korekční tužkou ChipStick. Překryjí i hluboké škrábance a navíc dodá laku intenzivní a dlouhotrvající ochranu.

Obsah: 500ml

Bezpečnostní informace:
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi/Látky: SDS EU 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830 (REACH příloha II) - Neklasifikováno
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.