Montážní pasta na výfuk

bez DPH: 96 Kč

s DPH: 115 Kč

  • Výrobce: Carcos
  • Katalogové číslo: 2203
  • Hmotnost: 0,17 kg

Montážní pasta na výfuk

Tato pasta umožňuje a zaručuje rychlou a bezpečnou montáž celého výfukového systému. Použitím pasty je zaručena i snadná demontáž takto smontovaných dílů.

Montážní pasta na výfuk

•Tato pasta umožňuje a zaručuje rychlou a bezpečnou montáž celého výfukového systému - odvod výfukových plynů, a též díky své vysoké odolnosti vůči vysokým teplotám (nad 700°C), pasta působením tepla vytvrdne a zaručuje odolnost proti vibracím a korozi a dlouhotrvající kvalitu.

• Použitím pasty je zaručena i snadná demontáž takto smontovaných dílů.

• Jejím použitím se usnadní práce s nepříjemnou demontáží.

Obsah: 170g

 

Bezpečnostní informace:
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi/Látky: SDS EU 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830 (REACH příloha II) - Neklasifikováno
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.