Loxeal 55-03 50ml - anaerobní lepidlo na závity

bez DPH: 397 Kč

s DPH: 480 Kč

  • Výrobce: Loxeal
  • Katalogové číslo: 2528
  • Hmotnost: 0,08 kg

Loxeal 55-03 anaerobní lepidlo na závity
Velmi často používané středně pevnostní anaerobní lepidlo pro zajišťování matic a šroubů, které vyžadují demontáž.

Loxeal 55-03 anaerobní lepidlo na závity

Velmi často používané středně pevnostní anaerobní lepidlo pro zajišťování matic a šroubů, které vyžadují demontáž. Výrobek je vhodný pro aplikaci i na případně zaolejovaných strojních součástkách. Odolává vlivu vysokých teplot, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemikáliím. Schváleno použití pro pitnou vodu (KTW-DVGW) a pro plyn (DVGW čís. NG- 5146AU0399) dle evropské normy EN 751-1 Produkt lze rovněž použít na těsnění závitových spojů v teplotním rozsahu od -55°C do +150°C. 

Technické parametry:

TŘÍDA PEVNOSTI - 2
ZÁVITOVÉ SPOJE - M36 1/2"
PRO MAX MEZERU - 0,25 mm
VISKOZITA 25°C mPa.s  BROOK FIELD -  2000-7500 LT
BARVA - modrá/F
VYTVRZENÍ - 

 rukou neodělitelné za 10-20 min./ plně funkční za 1-3 hod.
TOČIVÝ MOMENT ZÁVITOVÝCH ČÁSTÍ Nm. - moment lomu lepených částí 17-22 / moment nezbytný k dalšímu otáčení 8-12
TL. PEVNOST VE SMYKU SPOJZENÝCH ČÁSTÍ N/mm2 - 9-13
TEPLOTNÍ ROZSAH °C  -    -55+150

Vysvětlivky:


Třída pevnosti (DIN 30661):
1 - nízká pevnost - lehce rozebíratelné
2 - střední pevnost - běžně rozebíratelné
3 – vysoká pevnost – nerozebíratelné (těžko rozebíratelné)

Viskozita:
HT – vysoce tixotropní
MT – středně tisotropní
LT – nízkotixotropní

Barva:
F = florescenční při modrém světle

 

Bezpečnostní informace:
Klasifikace látky nebo směsi:  podle nařízení 1272/2008/ES: Směs není klasifikována jako nebezpeč
ná.