K2 Silikon Black - silikonový tmel 85g na motory a příruby

bez DPH: 58 Kč

s DPH: 69 Kč

  • Výrobce: K2
  • Katalogové číslo: 2678
  • Hmotnost: 0,1 kg

K2 Silikon Black - silikonový tmel 85g na motory a příruby

 je pohotový, jednosložkový silikonový tmel acetosylového typu, který vulkanizuje při pokojové teplotě bez přidání katalyzátorů. Reaguje s atmosférickou vlhkostí a během několika hodin se mění v trvale pružnou hmotu

K2 Silikon Black - silikonový tmel 85g na motory a příruby

 je pohotový, jednosložkový silikonový tmel acetosylového typu, který vulkanizuje při pokojové teplotě bez přidání katalyzátorů. Reaguje s atmosférickou vlhkostí a během několika hodin se mění v trvale pružnou hmotu
Silkon výborné kvality odolný vůči teplotám -50°C až +350°C .

Obsah: Tuba 85g

 

Bezpečnostní informace:
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi/Látky: SDS EU 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830 (REACH příloha II) - Neklasifikováno

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.