K2 Silikon Black - silikonový tmel 300g na motory a příruby

bez DPH: 124 Kč

s DPH: 149 Kč

  • Výrobce: K2
  • Katalogové číslo: 2677
  • Hmotnost: 0,36 kg

K2 Silikon Black - silikonový tmel 300g na motory a příruby je pohotový, jednosložkový silikonový tmel acetosylového typu, který vulkanizuje při pokojové teplotě bez přidání katalyzátorů. Reaguje s atmosférickou vlhkostí a během několika hodin se mění v trvale pružnou hmotu

K2 Silikon Black - silikonový tmel 300g na motory a příruby

 je pohotový, jednosložkový silikonový tmel acetosylového typu, který vulkanizuje při pokojové teplotě bez přidání katalyzátorů. Reaguje s atmosférickou vlhkostí a během několika hodin se mění v trvale pružnou hmotu
Silkon výborné kvality odolný vůči teplotám -50°C až +350°C .

Obsah: Kartuš 300g

 

Bezpečnostní informace:
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi/Látky: SDS EU 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830 (REACH příloha II) - Neklasifikováno

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.