K2 - Čistič karburátoru, EGR ventilů a vstřikovačů

bez DPH: 104 Kč

s DPH: 125 Kč

  • Výrobce: K2
  • Katalogové číslo: 4331
  • Hmotnost: 0,5 kg

K2 - Čistič karburátoru, EGR ventilů a vstřikovačů

Prostředek s vysokým tlakem pro čištění karburátorů, škrtících klapek, EGR ventilů (Recirkulace výfukových plynů), kompletních palivových systémů v zážehových motorech (škrtící klapka, spalovací komora, palivová nádrž, trysky, ventily, svíčky motoru). Odstraňuje jakoukoli kontaminaci jako jsou usazeniny karbonu, prachu, dehtu a další. Je bezpečný pro lambda sondy a katalyzátory.

K2 - Čistič karburátoru, EGR ventilů a vstřikovačů

Prostředek s vysokým tlakem pro čištění karburátorů, škrtících klapek, EGR ventilů (Recirkulace výfukových plynů), kompletních palivových systémů v zážehových motorech (škrtící klapka, spalovací komora, palivová nádrž, trysky, ventily, svíčky motoru). Odstraňuje jakoukoli kontaminaci jako jsou usazeniny karbonu, prachu, dehtu a další. Je bezpečný pro lambda sondy a katalyzátory. Je určený jak pro čtyřtaktní motory tak pro dvoutaktní motory. Poskytuje antikorozní ochranu. Snižuje spalování, je příznivý pro zvýšení hodnoty výkonu a omezuje emisi spalin.

Návod k použití: Před použitím pořádně protřepejte Demontované díly: Sprejujte ze vzdálenosti 15 až 30cm. Nedemontované části: Karburátor: odmontujte vzduchový filtr. Nastartujte motor. Sprejujte tento přípravek na všechny části karburátoru. Udržujte lehce zvýšenou rotační rychlost po dobu 3 – 5ti minut. Škrtící ventil: sprejujte na vstupní systém teplého motoru, který ponechte vypnutý. Nastartujte motor a udržujte zvýšenou rotační rychlost po dobu 3 až 5ti minut. Vstřikovače do palivového systému: před tankováním sprejuj produkt po dobu 15 sekund do vnitřní nádrže. Potom natankuj cca 20lt paliva.

Bezpečnostní informace: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: může prasknout při zahřátí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm, a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespelujte ani po použití. Nevdechujte prach//dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Odstraňte obsah/ obal v souladu s místními předpisy.  Obsahuje: nafta (ropná), hydrogenačně odsiřená, těžká.