K2 BELA aktivní pěna 1lt na předmytí energy fruit

bez DPH: 124 Kč

s DPH: 149 Kč

  • Výrobce: K2
  • Katalogové číslo: 4421
  • Hmotnost: 1,2 kg

K2 BELA aktivní pěna na mytí energy fruit

Aktivní pěna Bela je rychle působící přípravek s vysokým mycím účinkem. Je určena k předmytí silně znečistěných automobilů.

Aktivní pěna K2 Bela byla vytvořena pro největší nadšence kosmetiky automobilů, pro lidi, kteří očekávají vysokou kvalitu a snadné použití.

Čisté a uklizené auto je vaše vizitka. Předmytí aktivní pěnou je jednou z nejdůležitějších fází mytí aut. Rozhoduje, zda bude auto čisté, zda zůstane nemyté, nebo ještě horší - jeho barva bude během mytí poškrábaná.

Aktivní pěna K2 Bela byla vytvořena pro největší nadšence kosmetiky automobilů, pro lidi, kteří očekávají vysokou kvalitu a snadné použití.

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

K2 BELA aktivní pěna na mytí energy fruit

Aktivní pěna K2 Bela byla vytvořena pro největší nadšence kosmetiky automobilů, pro lidi, kteří očekávají vysokou kvalitu a snadné použití.

Čisté a uklizené auto je vaše vizitka. Předmytí aktivní pěnou je jednou z nejdůležitějších fází mytí aut. Rozhoduje, zda bude auto čisté, zda zůstane nemyté, nebo ještě horší - jeho barva bude během mytí poškrábaná.

Aktivní pěna K2 Bela byla vytvořena pro největší nadšence kosmetiky automobilů, pro lidi, kteří očekávají vysokou kvalitu a snadné použití.

K2 Bela dokonale plní svůj hlavní úkol - změkčuje nečistoty na vozidle a usnadňuje jeho další mytí. Výrazně snižuje riziko poškrábání laku během ručního čištění. Díky tomu mytí automobilů nezpůsobuje mírné poškrábání barvy, je rychlejší a promítá se do značné úspory času.

Díky neutrálnímu pH, aktivní pěna K2 Bela neohrožuje keramické povlaky jako např.  K2 Gravon  K2 Gravon Lite a je bezpečná pro automobily, jejichž lak byl chráněn vosky, jako je např. K2 Proton .

Inovativní a moderní receptura aktivní pěny K2 Bela byla navržena tak, aby poskytovala co největší pohodlí při mytí. Nadýchaná, bohatá a hustá pěna je charakteristickým znakem K2 Bela, což výrazně ovlivňuje potěšení z práce s výrobkem. Pěna nezanechává žádné usazeniny ani skvrny. Pro vyčištěné povrchy je zcela bezpečná.

Díky 3 velkolepým vůním, je mytí auta příjemnější než kdy předtím.

K2 Bela se nabízí ve třech vůních:

  •  aromatické a chutné blueberry,
  •  osvěžující a stimulující Sunset Fresh,
  •  velmi ovocné, energetické Energy Fruit.

Použití:

K použití produktu je zapotřebí pěnicí stroj, ruční nebo tlaková myčka.


1. Nalijte zředěný roztok koncentrátu připravený dříve do nádržky:

  • pro ruční napěňovač - až do 1: 400
  • v případě pěnového stroje s tlakovou myčkou - 1:10 - 1:15.

2. Naneste pěnu na vůz pomocí přístroje na výrobu pěny.

Obsah: 1lt


Bezpečnostní informace:

H 315 Dráždí kůži.
H318  Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P3052+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


 

k2_bela_ak2_bela_a
k2_bela_bk2_bela_b
k2_bela_ck2_bela_c