Frescura - Luxor pěna na okna 400ml

bez DPH: 66 Kč

s DPH: 79 Kč

  • Výrobce: Frescura
  • Katalogové číslo: 7047
  • Hmotnost: 0,46 kg

Luxor pěna na okna 400ml
Přípravek na čištění skel, zrcadel a dalších omyvatelných ploch.

Luxor pěna na okna
Přípravek na čištění skel, zrcadel a dalších omyvatelných ploch. Velmi dobře odstraňuje nečistoty, mastnotu a svým antistatickým účinkem zabraňuje usazování prachu. Výborně dokonce odstraňuje hmyz z předních masek automobilů.

Obsah: 400ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEĆÍ

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem může prasknout při zahřátí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zápalných Zdroje. Nekouřit. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte a nespalujte, ani po použití. P410 + P412 Chránit před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 ° C / 122 ° F.