Frescura - Detex čistič čalounění 400ml

bez DPH: 81 Kč

s DPH: 98 Kč

  • Výrobce: Frescura
  • Katalogové číslo: 7048
  • Hmotnost: 0,46 kg

Detex čistič čalounění 400ml
Prostředek na čištění autosedaček, sedacích souprav, koberců a přírodních textilií. Vhodný je i k čištění plastů.Špičková aktivní pěna Vám usnadní práci.

Detex čistič čalounění
Špičkový prostředek na čištění autosedaček, sedacích souprav, koberců a přírodních textilií. Vhodný je i k čištění plastů.Špičková aktivní pěna Vám usnadní práci.

Obsah: 400ml

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H302 Zdraví škodlivý při požití 

Pokyn pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.