DR216 čistič chladiče

bez DPH: 137 Kč

s DPH: 165 Kč

  • Výrobce: Carcos
  • Katalogové číslo: 2260
  • Hmotnost: 0,29 kg

DR216 čistič chladiče

Je vhodný pro všechny typy chladičů. Používá se k pročištění celého chladícího systému.

DR216 čistič chladiče

•Je vhodný pro všechny typy chladičů. Používá se k pročištění celého chladícího systému.

• Odstraní mastnoty a nečistoty.

• Obsah balení postačuje pro smíchání s cca 12 litry vody

Obsah: 250ml

 

Bezpečnostní informace:
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi/Látky: SDS EU 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830 (REACH příloha II) - Neklasifikováno
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.