DR 216 utěsňovač chladiče

bez DPH: 139 Kč

s DPH: 168 Kč

  • Výrobce: Carcos
  • Katalogové číslo: 2202
  • Hmotnost: 0,29 kg

DR 216 Utěsňovač chladiče

DR 216 Utěsňovač chladiče

•Je vhodný pro všechny typy chladičů. Je mísitelný se všemi typy nemrznoucích a chladících aditiv.

• Utěsní otvory, štěrbiny a mikrotrhliny v celém chladícím a topném systému. Zabraňuje nákladným opravám.

• Obsah balení postačuje na 15 litrů náplně

Obsah: 250ml

 

Bezpečnostní informace:
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi/Látky: SDS EU 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830 (REACH příloha II) - Neklasifikováno
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.