ArmorAll - Autošampon s carnauba voskem 1lt

bez DPH: 124 Kč

s DPH: 149 Kč

  • Výrobce: Armorall
  • Katalogové číslo: AA-24001
  • Hmotnost: 1,07 kg

ArmorAll - Wash - Wax: autošampon s carnauba voskem.
Umývá a leští zároveň.

ArmorAll - Wash - Wax: autošampon s voskem.
Umývá a leští zároveň. Odstraní silnou špínu a dodá automobilu vysoký lesk. Je bezpečný pro všechny lakované povrchy. Obsahuje vosk, který tvoří ochrannou vrstvu na laku a zabraňuje korozi. Voda stéká z laku a skla mnohem rychleji, takže se omezuje vytváření stop. Výsledkem použití autošamponu s voskem je brilantní lesk Vašeho vozu.

Obsah: 1lt

Bezpečnostní informace:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje d-dimonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/ obal v souladu s národními předpisy.