AdBlue 25lt barel

bez DPH: 893 Kč

s DPH: 1 080 Kč

  • Výrobce: Carline
  • Katalogové číslo: 3452
  • Hmotnost: 29 kg

AdBlue 25lt barel

Je to chemicky vysoce čistý, kvalitní roztok močoviny (32,5% močoviny, 67,5% vody), speciálně vyvinutý pro SCR katalytický konvertor.
AdBlue je kapalné aditivum, které se využívá při úpravě výfukových plynů vznětových motorů na úroveň přísnějších emisních limitů (EURO 5).

AdBlue 25lt barel

Je to chemicky vysoce čistý, kvalitní roztok močoviny (32,5% močoviny, 67,5% vody), speciálně vyvinutý pro SCR katalytický konvertor.
AdBlue je kapalné aditivum, které se využívá při úpravě výfukových plynů vznětových motorů na úroveň přísných evrpoských emisních limitů (EURO 5).
AdBlue je vstřikováno do katalyzátoru ze speciální nádržky automobilu, kde se močovina rozkládá v přítomnosti vody na amoniak a oxid uhličitý. Amoniak dále reaguje se škodlivými oxidy dusíku ( NOx), které vznikají při spalování nafty, a z výfuku místo nich unikají jen neškodné látky - vodní pára a dusík. AdBlue proto umožňuje splnění přísnějších ekologických směrnic..

Výrobek AdBlue není nebezpečný pro zdraví člověka ani pro životní prostředí. Potřebný objem této kapaliny činí přibližně 3 až 7 % spotřebovaného paliva; zhruba o tento objem snižuje spotřebu nafty.


Obsah: 25lt

Bezpečnostní informace:
Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí novelizovaného a nahrazujícího směrnici 67/548/EHS a nařízení 1999/45/ES a novelizované nařízení (ES) č. 1907/2006.  

Doporučujeme

Trychtýř plastový se stupnicí pro plnění AdBlue rovný

  • Kat.číslo 4368

bez DPH 620 Kč

s DPH 749 Kč

Ventil na 25lt a 50lt barel (sud) DIN 60

  • Kat.číslo 30190

bez DPH 197 Kč

s DPH 238 Kč