AdBlue 10lt kanystr

bez DPH: 372 Kč

s DPH: 449 Kč

  • Výrobce: Carline
  • Katalogové číslo: 3219
  • Hmotnost: 11,3 kg

AdBlue 10lt kanystr

Je to chemicky vysoce čistý, kvalitní roztok močoviny (32,5% močoviny, 67,5% vody), speciálně vyvinutý pro SCR katalytický konvertor.
AdBlue je kapalné aditivum, které se využívá při úpravě výfukových plynů vznětových motorů na úroveň přísnějších emisních limitů (EURO 5).

Doprava pouze přepravní službou nebo vyzvednutí na pobočce!

AdBlue 10lt kanystr

Je to chemicky vysoce čistý, kvalitní roztok močoviny (32,5% močoviny, 67,5% vody), speciálně vyvinutý pro SCR katalytický konvertor.
AdBlue je kapalné aditivum, které se využívá při úpravě výfukových plynů vznětových motorů na úroveň přísných evrpoských emisních limitů (EURO 5).
AdBlue je vstřikováno do katalyzátoru ze speciální nádržky automobilu, kde se močovina rozkládá v přítomnosti vody na amoniak a oxid uhličitý. Amoniak dále reaguje se škodlivými oxidy dusíku ( NOx), které vznikají při spalování nafty, a z výfuku místo nich unikají jen neškodné látky - vodní pára a dusík. AdBlue proto umožňuje splnění přísnějších ekologických směrnic..

Výrobek AdBlue není nebezpečný pro zdraví člověka ani pro životní prostředí. Potřebný objem této kapaliny činí přibližně 3 až 7 % spotřebovaného paliva; zhruba o tento objem snižuje spotřebu nafty.


Obsah: 10lt

Bezpečnostní informace:
Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí novelizovaného a nahrazujícího směrnici 67/548/EHS a nařízení 1999/45/ES a novelizované nařízení (ES) č. 1907/2006.  

adblue_carline_a